Tuesday, December 19, 2017

Твір з англійської:Computer Revolution /Комп'ютерна революція

50 years ago people didn't even heard of computers, and today we cannot imagine our life without them.

Computer technology is the fastest-growing industry in the world. The first computer was the size of a minibus and weighed a ton. Today, its job can be done by a chip the size of a pin head. And the revolution is still going on.

Very soon we'll have computers that we'll wear on our wrists or even in our glasses and earrings.

The next generation of computers will be able to talk and even think. They will contain electronic "neural networks". Of course, they'll be still a lot simpler than human brains, but it will be a great step forward. Such computers will help to diagnose illnesses, find minerals, identify criminals and control space travel.

Some people say that computers are dangerous, but I don't agree with them.

They save a lot of time. They seldom make mistakes. It's much faster and easier to surf the Internet than to go to the library. On-line shopping makes it possible to find exactly what you want at the best price, saving both time and money. E-mail is a great invention, too. It's faster than sending a letter and cheaper than sending a telegram.

All in all, I strongly believe that computers are a useful tool. They have changed our life for the better. So why shouldn't we make them work to our advantage?

ПЕРЕКЛАД 

50 років тому люди навіть не чули про комп'ютери, а сьогодні ми не можемо уявити собі життя без них.

Комп'ютерні технології - найбільш динамічна галузь в світі. Перший комп'ютер був розміром в мікроавтобус і важив тонну. Сьогодні його роботу можна зробити чіпом розміром з шпилькову головку. І революція триває.

Дуже скоро ми будемо мати комп'ютери, які будемо носити на наших зап'ястях або навіть в наших окулярах і сережках.

Наступне покоління комп'ютерів буде в змозі говорити і навіть думати. Вони міститимуть електронні "нейронні мережі". Звичайно, вони будуть як і раніше набагато простіше, ніж людський мозок, але це буде великий крок вперед. Такі комп'ютери допоможуть діагностувати хвороби, шукати корисні копалини, виявляти злочинців та контролювати подорожі в просторі.

Деякі люди кажуть, що комп'ютери є небезпечними, але я не згоден з ними.

Вони економлять багато часу. Вони рідко помиляються. Набагато швидше і простіше подорожувати по Інтернету ніж йти в бібліотеку. Он-лайн торгівля дозволяє знайти саме те, що ви хочете за найкращою ціною, заощадити час і гроші. Електронна почта- великий винахід, теж. Вона швидше, ніж відправка листа і дешевше, ніж відправка телеграми.

Загалом, я твердо вірю, що комп'ютери є корисним інструментом. Вони змінили наше життя на краще. Так чому б нам не змусити їх працювати нам на користь? 

No comments: