Артикль в англійській мові

Артикль в англійській мові - це службова частина мови. Артикль служить для вираження категорії визначеності або невизначеності.
Визначеність означає, що конкретний предмет виділений з усіх інших предметів цього виду, а невизначеність є більш загальним посиланням на тип предметів в цілому.


Існує два артикля: 

1) The (визначений / definite) 

2) a/an (невизначений / indefinite)
Форма an використовується, якщо іменник починається з голосного звуку. Наприклад, an apple.

Наприклад:

The boy likes a book. - Хлопчику подобається книга.

Ми говоримо про конкретного хлопчика, але значення слова «книга» більш розмите і не зрозуміле. Хлопчику може подобатися будь-яка книга.No comments: