Прислівники в англійській мові/Adverbs in English

 
Прислівник (Adverb) – це самостійна частина мови, що вказує на певну ознаку дії, ознаку іншої ознаки або обставини, в яких відбувається дія.  В більшості випадків прислівники означують дієслова, але вони також вживаються з прикметниками або іншими прислівниками. Вони відповідають на питання  «як?», «куди?», «де?», «коли?» тощо і в реченні виступають в якості обставини. 

Прислівники в англійській мові розподіляються на такі види: прислівники місця, часу, способу дії, міри та ступеня та інші (частоти повторюваності, питальні та ін.).

Прислівники місця:

here, there - тут ♦ where -де  inside -всередині ♦ outside -зовні ♦ above - зверху
below – знизу ♦ somewhere, anywhere – десь , будь-де ♦ nowhere – ніде ♦ elsewhere – де-небудь в іншому місці

Прислівники часу:

now – зараз ♦ when – коли then – тоді ♦ today – сьогодні ♦ yesterday – вчора  tomorrow – завтра ♦ before – раніше, перед чимось ♦ lately -пізніше ♦ recently – недавно ♦ once – один раз ♦  ever - коли-небудь ♦ never - ніколи ♦ always – завжди ♦ seldom – рідко ♦ usually – зазвичай ♦ sometimes – іноді ♦ already – вже ♦ yet – вже, все ж still – все ще ♦ since – з того часу як

Прислівники міри та ступеня:

much – багато ♦ little – мало ♦ very – дуже ♦ too – також ♦ so – настільки ♦ enough – достатньо ♦ hardly – ледве ♦ scarcely – навряд чи, ледь ♦ nearly- поряд ♦ almost – майже

Прислівники способу дії:

well – добре ♦ fast, quickly – швидко, стрімко ♦ slowly – повільно ♦ quietly – тихо ♦ easily – легко

Інші (прислівники частоти та повторюваності, питальні):

also, either -також ♦ else – інакше ♦ only -тільки ♦ how – як  та інші

Використання прислівників

Прислівники в англійській мові використовуються, коли потрібно дати характеристику:
  • якійсь дії
  • ознаці
  • іншому прислівнику
  • або всьому реченню
Як відрізнити прислівник від прикметника

Деякі прислівники пишуться так само, як і споріднені їм прикметники. Іноді прислівники можна визначити за властивим їм суфіксом -ly, але це правило ненадійно, тому що англійські прикметники теж можуть мати такий суфікс.

У такому випадку потрібно визначити, до якого слова вони відносяться: прикметники описують іменники, а прислівники – дієслова, прикметники або інші прислівники:

It is a very long street. – Це дуже довга вулиця. (street – іменник, отже long – прикметник)

How long did you live in the US? – Як довго ви жили у США? (live – дієслово, отже long – прислівник)No comments: