Friday, December 15, 2017

Твір з англійської:Environmental Pollution / Забруднення навколишнього середовища

People have always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a serious problem. People lived in uncrowded rural areas and did not have pollution — causing machines. With the development of crowded industrial cities which put huge amounts of pollutants into small areas, the problem has become more important.Automobiles and other new inventions make pollution steadily worse. Since the late 1960's people have become alarmed with the danger of pollution.

Air, water, and soil are necessary for existence of all living things. But polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. On polluted soil, food can not be grown. In addition environmental pollution spoils the natural beauty of our planet.Pollution is as complicated as serious problem. Automobiles are polluting the air but they provide transportation for the people. Factories pollute the air and the water but they provide jobs for people and produce necessary goods. Fertilizers and pesticides are important for growing crops but they can ruin soil.Thus, people would have to stop using many useful things if they wanted to end pollution immediately. Most people do not want that of course. But pollution can be reduced gradually.

Scientists and engineers can find the ways to reduce pollution from automobiles and factories. Government can pass the laws that would make enterprises take measures for reducing of pollution. Individuals and groups of people can work together to persuade enterprises to stop polluting activities.

ПЕРЕКЛАД 

Люди завжди забруднювали навколишнє середовище. Однак до останнього часу забруднення не було такою серйозною проблемою. Люди жили в слабо заселених сільськогосподарських областях, у них не було машин, що забруднюють природу. З розвитком перенаселених промислових міст, в яких величезні кількості відходів скидалися на маленькій площі, ця проблема стала набагато серйозніше.Автомобілі та інші нові винаходи роблять забруднення все інтенсивніше. В кінці 60-х років люди почали відчувати тривогу в зв'язку з небезпекою забруднення навколишнього середовища.

Повітря, вода і грунт необхідні для існування всіх живих істот. Однак забруднене повітря може послужити причиною хвороби і навіть смерті. Забруднена вода вбиває риб і інших морських тварин. На забрудненій грунті не можуть вирощуватися харчові культури. Крім того, забруднення навколишнього середовища псує природну красу нашої планети.Проблема забруднення навколишнього середовища так само складна, як і серйозна. Автомобілі забруднюють повітря, але надають людям можливість пересування. Фабрики забруднюють повітря і воду, але вони надають роботу людям і роблять необхідні товари. Добрива і пестициди важливі для сільського господарства, але вони можуть руйнувати грунт.Таким чином, людям довелося б припинити користуватися багатьма корисними речами, якби вони захотіли припинити забруднення навколишнього середовища відразу. Більшість людей, звичайно, цього не хоче. Однак забруднення може бути скорочено поступово.

Вчені й інженери можуть знайти шляхи скорочення шкідливих викидів від автомобілів і фабрик. Уряд може видати закони, які б змусили підприємства вжити заходів для зменшення забруднення. Окремі особи і групи людей можуть співпрацювати, щоб переконати підприємства припинити види діяльності, що викликають забруднення навколишнього середовища. 

No comments: