Thursday, October 12, 2017

Твір з англійської:School Education in Great Britain/Шкільна освіта в Великобританії

In Great Britain children begin to go to school at the age of five. First they study at infant schools. In these schools they learn to draw with coloured pencils and paints. They also make figures out of plasticine and work with paper and glue. They play much because they are very young. Later they begin to learn letters and read, write and count.
At the age of seven English schoolchildren go to junior schools. They do many subjects: English and Maths, History and Music, Natural History and Drawing, Handicrafts, French and Latin.
They do not go to school as early as we do, but they stay there longer. The first lesson usually starts at 9 o’clock. There are 3 lessons with short breaks of 10 minutes between them and then an hour break for lunch. After lunch they have two more lessons which are over by half past three.
If you have a look at an English pupil’s school record, you will see that the marks in it differ from the marks we have. Our schoolchildren get marks from 1 to 5 (12). At English school there are marks from 1 up to 10 and at some schools from 1 up to 100.
Junior school ends at the age of 11 when pupils take the Eleven Plus examination and then secondary school begins. At the age of 16 schoolchildren take their exams. Only 45 per cent continue with fulltime education after 16. The rest go to work or join employment training schemes.


ПЕРЕКЛАД

 


У Великобританії діти починають ходити в школу у віці до п'яти років. Спочатку вони вчаться в дошкільних установах. У цих школах вони вчаться малювати кольоровими олівцями і фарбами. Вони також роблять фігури з пластиліну та працюють з папером і клеєм. Вони багато грають, тому що вони дуже малі. Потім вони починають вчити букви і читати, писати і рахувати.
У віці семи років англійські школярі йдуть в початкову школу. Вони вивчають багато предметів: англійська і математика, історія і музика, природознавство і малювання, рукоділля, французьку та латинську.
Вони не ходять в школу так рано, як ми, але залишаються там довше. Перший урок, як правило, починається о 9 годині. Є 3 уроки з короткими перервами по 10 хвилин між ними, а потім перерва на обід. Після обіду у них ще два уроки, які закінчуються о пів на четверту.
Якщо ви подивіться на успішність англійських учнів, ви побачите, що оцінки відрізняються від наших. Наші школярі отримують оцінки від 1 до 5 (12). В англійській школі оцінки від 1 до 10, і в деяких школах від 1 до 100.
Початкова школа закінчується у віці 11 років, коли учні здають відбіркові іспити "11+", а потім починається середня школа. У віці 16 років школярі здають випускні іспити. Тільки 45 відсотків продовжують освіту після 16. Решта йдуть працювати або приєднуються до системи професійної підготовки. 

No comments: